Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

O hradu Skála

Hrad Skála

O skutečném hradu, sice malém tedy hrádku, začal uvažovat až univ.prof.Šimák. Tuto domněnku pronesl porvé r.1914 a pak ji několikrát opakoval a uveřejnil." Nelze snad bezejmenné toto opevnění v samé blízkosti Skalska spojiti se Skálou, hradem Soběslava II., připomínáme v kronice Jarlchlově, jejíž umístění je dodnes záhadou?" Ptal se r.1914 a pak r.1930 universitní profesor J.V.Šimák.

František Palacký v ¸¸Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě" píše: kronikář Jarloch na konci 12.století se zmiňuje o tom, že český kníže z rodu Přemyslovců Soběslav II. zvaný " kníže selské",  musil r.1178 utéci sem na hrad svůj Skálu, tehdy nedobytný, kde byl 11 měsíců obléhán Přemyslovcem Bedřichem, nakonec vyhladověn a poražen" prof.J.V.Šimák míní, že pro existenci hradu Skála na Hrádku u Skalska a Spikal mluví několik věcí:1) pravěké nálezy,2) opevnění viditelné i dnes ve 20,stol. (i dnes v 21.stol.),3) když kníže Soběslav II. byl poražen Přemyslovcem Bedřichem v Praze ¸¸Na bojišti" a musil utéci, nemohl  utíkat daleko (Skalsko je 54km severně od Prahy),  4) Hrádek-snad Skála-leží na hranici kdysi panství Markvarticů a Přemyslovců.Heřman Markvartic byl Soběslavovým maršálem a komorníkem a nepřítelem Soběslavova nepřítele Bedřicha bratra Přemysla I. Otakara.  Zdá se pravděpodobné, že Soběslav utekl pod jeho ochranu na hranice jeho území.5) Za nejzajímavější důvod, proč je hrad Skála situován na Skalsko, je podle Šimáka vysvětlení etymologie:" Jména podobná na -sko všude značí příslušnost nebo místo zašlé obce: Hvozdecko, kde býval Hvozdec, Vesecko, kde býval Vesec, Hradsko, kde býval hrad, atd. Skalsko leží na náhorní rovině, zato v údolí se zdvihá mohutný ostroh se zbytky hradiště. Je opravdu na Skále, a v příslušnosti k této Skále se dodnes ozývá jméno Skalska.

A dnešní věda?  PhDr.Rudolf Turek, DrSc., autor" Čech na úsviě dějin" s přiklání k názoru J.V.Šimáka:¸¸ Je tam tolik hrobů, to znamená, že nemohli dlouho ven".