Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

Geologie

Geologie

Kaňovité údolí, až 50 m hluboké, je lemováno pískovcovými skalami, které velice esteticky působí. Krásný je „voštinový“ povrch většiny skal. Na mnoha místech jsou „voštiny“ pokryty žlutým lišejníkem. Ne nadarmo zahrnuje akademik Jan Filip i toto území do Českého Ráje. V druhohorách se okolo Skalska rozlévalo křídové moře. Jeho zbytky byly stmeleny v pevné pískovce, dnes tak krásně působící.(na stráních skalského údolí i pod Spikaly v Dolcích se dlouhá staletí lámal stavební pískovcový kámen- štuky. Často mají v sobě tyto štuky otisky mušlí, zbytek dávného moře. Geologickým podkladem jsou pískovce převážně vápnité, místy křemité, vytvářející výrazný suk. Na vrcholu jsou pozůstatky po prehistorickém hradišti - vrcholová skalka. Povrch tvoří sprašové hlíny.

        Tato lokalita se nachází na obrovským podzemním jezeře, ze kterého vytéká spousty pramenů a to tady pod Hrádkem. Louky jsou celý rok podmáčeny až kolikrát bažinatý. V minulosti to vysloušeli a byli zde pole. Voda odtéká do Skalského potoka, který pramení pod Vrátenskou horou.