Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

-GEOLOGIE

Spikaly se nachází v Českém Masivu. Pod Spikalama jsou nivní sedimenty  (hlína, písek, štěrk)  =nezpevněnésedimenty - Kvartér.

Samotná obec a okolí - Naváté sedimenty (spraš, sprašová hlína)=sedimenty nezpevněné - -Kvartér.

Dále zde jsou jílovito-vápnité pískovce = sedimenty zpevněné - Křída.