Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

- TVRZ HLIVICE

První nepodložený doklad o Hlivici je kladen k r.1388. Následující zpráva pochází z r. 1408, kdy bělský měšťan Waldek se synem a manželkou prodali od rychty v Sudoměři lán polí Janu Hlivicovi za 51 hotově zaplacených grošů. Mimo toho měli od něho dostávat ročně 1 kopu 4 groše úroku.Jan Hlivic je doložen znovu r. 1413. V r. 1417 se psal Jan Hlivice ze Sudoměře. Hlivice je poprve uváděna v bělských listinách r.1420. R. 1454 Tomík z Kluku byl držitelem domu, zahrady a háje v Hlivicích a statku v Sudoměři. To je i jediná zmínka o zdejším sídle, neveliké zemanské tvrzi. V její blízkosti patrně vznikla menší středověká osada. Zdejší zboží patrně velmi brzy zaniklo a již není připomínáno.                                                          
      Na zaniklé Hlivici upomíná pomístní název Na Hlivicích či na H(l)evicích. Mezi Sudoměří, Spikaly a Katusicemi se nachází údolí Dolce. Na jeho severnější straně vystupují tři plošné ostrožny, oddělené lesnatými roklemi. Na prostřední ostrožně stávaly Hlivice. Je zde i zřetelný výběžek(2.3 km želez. od Katusic). Zboční strany se nachází i zbytek příkopu. Dnes se zde naleznou na poli středověká keramika, jako jest i na hrádku.