Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

- MAJITELÉ DOMŮ OD R. 1587

 1.čp. Majitelé:r.1653 Marků, r.1655 Malej, 1658 Vítek, r.1715 Marek, r.1731 Benda, r.1866 Novák a r.1889 Moc až do dneška.


2.čp
. Majitelé: r.1626 prodal Balatka Janu Nerydlemů, r.1629 Pavlů, r.1636 vdova po Pavlů si vzala Jandu, r.1698 zase Pavlů, r.1698 Khander, r.1741 Finkous,           r.1748 Polívka, r.2004 Míč.

3.čp. Majitelé:r.1800 Šťastný, r.1852 vyhořel a r.1892 Doušovi postavili nový dům, ale na jiném místě původní dům stál na místě, kde niný kal je.,1930 Žerta, r.1994 Růžička.

4.čp. Majitelé: r.1625 Matouš od Načury, r.1639 Načura, r.1664 Matouš,            r.1695 Načura, r.1721 Matouš, r.1762 Šťastný, r.1809 Matouš, r.1878 Štrobach,  r.1911 Šágr, r.1923 postaveny chlévy,.........Žerta,Koudelka.
 
 
 
 
 
5.čp.Majitelé:Původní majitelé Brukové,Jiřík Spikalský, r.1687 Matěj Spikalský , r.1818 Mělnický, r.1858 Josef Jíra z Bukovna,do dnes zde bydlí Jírovi.                                                                              
6.čp.  Krčma Majitelé:r.1778 Vítek, r.1810 Jizba, r.1860 Benda, r.1876 Vaňkovi, r.1883 Pecháček, Po smrti koupil Haspekl po něm hostinec zdědil zed a s dcerou Václav Vidner z Katusic a Anna,do dneška zde bydlí jejich potomci.
7.čp. Již nestojí Majitelé:r.1800 Šťastný, r.1840 Kindl, r.1870 Siksta, potom Kostka, Srb,r.1912 Šturmovy, Po 2.světové válce dům koupil Vidner a zboural ho sklep již ještě je.
8.čp.Dnes již nestojí Majitelé: r.1846 Šťastný, r.1877 Studecký, r.1883 Hadačová, r.1890 Flodrman, r.1912 Polívka,bydlela zde za totality i Růžena Khýnová.
9.čp. Majitelé: Wondra,Fousek, r.1639 Kozák, Novák, Šubrt,(Pavlů,Šťastný), r.1673 Nájemník,…..Zbourán a v 90.letech 20.stol. postaven nový dům Františkem Jírou.
10.čp. Majitelé:r.1713 Štrobach, Šimkové, r.1860 Pecháček, r.1900 Koudelka,…..,r.1976 Votrubcovi.
11.čp. Majitelé: r.1587 Houfů, r.1840 Douša,Havlíček do r.1906, 1907 Žerta,dnes stále vlastní,ale bydlí zde Dvořák,který zde má Zemědělskou spol.
12.čp. Postaveno r.1771., vyhořel r.1852 ,nový dům postaven na dnešním místě,kde stojí nyní. Majitelé:r.1771 Khandler, r.1802 Myšák,r.1852 šulc, Heřman, Bajtl, Šedivka,Kumrová,Khýnová do dneška jejich potomci vlastní.
13.čp. Postaveno r.1771 Majitelé:obecní domek ,koupili za totality Vidnerovi Zdeněk a Marie.
14.čp.Postaveno r.1754. Majitelé:r.1754 Houfů, r.1851 Mareš, Bláha,Holubovi ještě 2 majitelé a v 90.letech 20.stol. Koupil dům Zdeněk Vidner pro svého syna Martina Vidnera.
15.čp. Postaveno r.1771 Majitelé:r.1771 Heřman, r.1905 Myšák,1916 Moc,Klausovi,....Procházkovi,dnes Fialovi.
 16.čp. Dnes nestojí, pozemek patří k čp.20. Postaveno r.1735 Majitelé:r.1735 Gregor,1790 Matouš, 1851 Veigricht,1866 Štěpánek,Flodrman,Heřman,Turkovi.
17.čp. Postaveno r.1740 Majitelé:r.1740 Nečada, 1760 Gregor, 1769 Nečada, Havlas r.1902 staré stavení rozboural a postaveno nové,1922 chlévy postaveny, v 70.letech 20.století koupili dům Nekolovy ,do dneška.
18.čp.Dnes nestojí stával na dnešním palouku naproti čp.14. Majitelé : Postaveno r.1797 Benda,1808 Matouš z čp.3. ,1830 Žák, 1853 Horák, 1920 Zajíček, v roce 1922 postavena nová stodola.
19.čp. Majitelé : Postaveno r. 1891 Jízba, 1931 Vetešnk, od 50.let 20.stol. vlastní dům Šimonkovi.
20.čp. Majitelé: Postaveno r.1872 Hanzlík,Kulmanovi,1909 Svatoň,dnes Karban.
21.čp. Majitelé:Postaveno r.1891 Havel (kovář),havlíček, 1904 Šimkovi, 1908 Khas,1912 Čeleda,....Štukhaj(kovář),dnes Stryhalovi.
22.čp. Majitelé: Postaveno r.1908 Fidler, Jechuntál, dnes vlastní chalupu příbuzný Jechuntálovím rodina Čapkových.
23.čp. Majitelé: Postavil r.1903 Houcová,Tvrzník,Simon.
24.čp Postaveno r.1924 Moc,zde dnes stále žijí.
25.čp.Přístavil k čp.4 Šágr,dnes majitel Koudelka z Čisté.
26.čp. Majitelé: Postaveno r.1933 Vitmajer(Sladovnický v pivovaře Podkováň), 1945 Langr, 1990 Pekař.
27.čp. Zde bydlí Růžička.
28.čp. Švancarovi,2007 Rudolfovi.
29.čp. Polívkovi
30.čp. Cabajovi. r.2009 Novák
31.čp. nově postaven dům rodiny Pickových.
33.čp. Postaveno na konci roku 2006 Švancarovi.
žluté číslo čp.1  , Bernášek