Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

- HISTORICKÝ VÝSLECH ALŽBĚTY HONZOVÉ V R. 1750

Výslech Alžběty Honzové ze Spikal, dne 13. prosince 1750.
Která bydlila v domě čp.11, kde se scházeli protestanté ve sklepě, měli zde svou motlitebnu.
Otázka? Co jste vy za osobu ?
Odpověď´: Já, Alžběta, ovdovělá po + Šťasném Honzovi, bývalém sedláku ve vsi Spikalích, poddána k Sovinkám, stáří 57 let; děti mám sedm: první, Kateřina je od Pána Boha na oči ponížená, ta jest doma;druhá, Dorota, v Bukovně vdána, Janoušková; třetí, Anna, vdána v Katusicích Mojzlová; Jan Šťastný, Alžběta a Veronika jsou ještě doma a všichni se mnou jsou víry katolické.

Otázka: Kdo byli Vaši rodiče?
Odp.: Otec, Pavel Duka a máteř Alžběta, na Kováni mělli chalupu, umřeli asi před 20. léty.

Ot.: Proč jste do podezřelosti přišla?
Odp.: Protože knížka, na kteréž se od dvé mladosti modlím, za kacířskou uznána byla. Děkuje se v ní Pánu Bohu, že v těch posledních časích ráčil zase světlo pravé víry rozsvítiti; já jsem  to rovně říkavala, ale že by skrze ty časy časové Luthera se vyznamenávali nevěděla jsem.

Ot.: Odkud jste vypsali tu knížku, neboť jsou v nich modlitby, kterése v knihách žitavských vynacházejí ?
Odp.:  Když jsem ještě do školy chodila a psáti se učila, sama jsem jich psala z nějakých vytrhaných, které se doma u otce povalovaly; nebožtík táta nechtěl mné žádné knížky koupit.

Ot.: Znáte-li vaši vinnu ?
Odp.: Já nevím, zda-li jsem v tom provinila, že jsem tu knížku psala, schovala a užívala;  myslila jsem, že je dobrá. Ostatně, jestli že mně to za vinnu usouzeno jest, žádám, abych od té vinny zase zorvázána byla a odpuštění dosáhla. Nic takového nebudu více přechovávati, ale každou knížku podepsati dám.

To byl výslech Alžběty, kvůli podezření z jiné víry než katolické.
Tato žena pocházel a z čp. 11, kde sescházeli tajně protestanté. Scházeli se vesklepě, kde byla tajná motlitebna